ook op formaat 1920x1080 te bekijken - also available in 1920x1080 format

De Amerikaanse "tak" van de Familie Kelderman begint met Willem Kelderman (1854-1940) die emigreerde in 1890 naar Amerika om daar met zijn vrouw en kinderen een nieuw bestaan op te bouwen, de rest is historie!
The American "branch" of the Kelderman Family starts with Willem Kelderman (1854-1940) who emigrated to America in 1890 to build up a new existence with his wife and children, the rest is history!